وظایف امولسیفایرها

۱-افزایش مدت زمان ماندگاری یا به تعویق انداختن بیاتی

۲- متراکم کننده پروتئین یا تقویت کننده خمیر

۳- هوادهی

۴- روانسازی

۵- کاهش یا حذف چربی

۶- جدا کننده

۷- قابلیت خیس کنندگی

۸- هیدراته کننده

۹- براق کننده

۱۰- پخش کننده یکنواخت ذرات

۱۱- جلوگیری کننده از تشکیل کریستال